Skip to main content

Rydych yma

Conferences

Yn dod cyn bo hir Cynhadledd LABC 2015!

Bob blwyddyn, mae cynhadledd flynyddol yr LABC i’w haelodau a’u cleientiaid yn llawn. Rydym yn cynnal sgyrsiau a thrafodaethau am bynciau pwysig y diwydiant, trafodaethau am newidiadau sydd ar y gweill a’r heriau y mae ein diwydiant yn eu hwynebu yn y flwyddyn sydd i ddod. Cyhoeddir mwy o fanylion cyn gynted â’n bod wedi sicrhau siaradwyr a chadarnhau’r rhaglen derfynol, felly daliwch ati i edrych ar ein gwefan yma i gael yr wybodaeth ddiweddaraf, neu cysylltwch â’n tîm cynadleddau coursebookings@labc.co.uk i gael mwy o wybodaeth.

Mae’r LABC hefyd yn cynnig cynadleddau technegol llai drwy gydol y flwyddyn, sy’n ddigwyddiadau gweithdy dwys wedi’u dylunio i wneud i chi feddwl sut i ymdrin yn ymarferol â heriau penodol i’r diwydiant a phynciau technegol.

Mae ein holl gynadleddau’n cynnwys rhai o’r arweinwyr diwydiant uchaf eu parch, siaradwyr dylanwadol, sesiynau trafod, gweithdai technegol a chyfleoedd diguro i rwydweithio.

Daliwch ati i edrych ar ein gwefan i fod yn siŵr o beidio â cholli digwyddiadau pwysicaf Rheolaethi Adeiladu yn 2015!
Trefnu yn ôl

Defnyddiwch y peiriant chwilio a’r hidlydd i ddod o hyd i’r gynhadledd yr ydych yn chwilio amdani. Mae eich hidlydd presennol wedi’i arddangos isod.

Use the search and filter to find the conference you're looking for. Your current filter is displayed below.

Results:3 matching conferences - viewing[1 - 3]

Improving social housing maintenance, management and construction

Everyone

Ten topics to reduce mistakes and change behaviour in specification, contracting and site work Date: 30 October 2018 Venue: CCT Venues - Docklands, Canary Wharf, Thames Quay, 193 Marsh Wall, London, E14 9SG Cost: £70+VAT, including lunch and refreshments CPD: 5 hours Delegates - view...

LABC Member Conference - 25/26 March 2019

Members

The LABC Member Conference will be back on 25/26 March 2019. This year we'll be heading to Jury's Inn Hinckley Island. We're working hard to provide you with a comprehensive conference programme so check back regularly for programme updates. Once again, LABC have frozen...

‘Building a Safer Future’ - The Hackitt Report Conference

Everyone

Following the popular “Controlling the Spread of Fire in High Risk Buildings” conference earlier this year, we're hosting a follow-up conference this summer. LABC's 'Building a Safer Future' conference which took place on the 18 June 2018 looked at Dame Judith Hackltt...