Skip to main content

Rydych yma

Press Releases

Mae Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol (yr LABC) yn fudiad aelodaeth dielw sy’n cynrychioli timau rheoli adeiladu pob awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr. Croeso cynnes iawn i aelodau, perchenogion tai, adeiladwyr, datblygwyr, penseiri, asiantau ac unrhyw un arall sy'n ymwneud â'r diwydiant adeiladu.