Skip to main content

Rydych yma

Ymgeisio am Fanylion Cofrestredig

Mae ein cronfa ddata o fanylion cofrestredig yn cynnwys cannoedd o gynhyrchion, datrysiadau a mathau o adeiladau – o gartrefi cyfan i un gydran. Mae’n defnyddio proses ardystio gyflym untro felly gall arolygwyr rheolaethi adeiladu’r LABC mewn dros 300 o awdurdodau lleol ledled y wlad dderbyn eich datrysiad adeiladu neu gynnyrch ar unwaith. Ar ôl cofrestru, cewch ddefnyddio logo cofrestredig yr LABC i roi sicrwydd i’r diwydiant adeiladu cyfan bod eich cynnyrch wedi’i archwilio’n drwyadl gan syrfewyr yr LABC. I gael cymorth, cysylltwch â’r tîm Manylion Cofrestredig ar 020 7091 6865 neu anfonwch e-bost i rd@labc.co.uk

Noder: drwy gwblhau ein ffurflen rydych yn derbyn ein telerau ac amodau’n ffurfiol.

Disgrifiad o'r ateb, system cofrestredig arfaethedig neu fath. Dylech gynnwys trosolwg technegol a manylion unrhyw dystysgrifau prawf cyfredol (bydd gofyn am fanylion technegol llawn yn nes ymlaen).
Os gwelwch yn dda lwytho eich ffeiliau yma, ond gwnewch yn siwr nad ydynt yn fwy na 10MB. Os ydych yn cael problemau lwytho'ch ffeiliau, cysylltwch â Cathal Brennan ar 0207 091 6865 neu e-bostiwch rd@labc.uk.com
Edrychwch ar ein telerau ac amodau yma.