Skip to main content

Rydych yma

Arweiniad Technegol Cymru

Croeso i dudalen Arweiniad Technegol Cymru.

Mae'r Rheoliadau Adeiladu'n bodoli i sicrhau iechyd a diogelwch pobl ym mhob math o adeiladau, ac o'u cwmpas. Maent hefyd yn darparu ar gyfer cadwraeth egni mewn adeiladau, eu diogelwch, a mynediad iddynt. 

Mae'r Rheoliadau'n cynnwys gofynion sylfaenol i sicrhau bod ein hadeiladau'n cydymffurfio. Mae'r safonau gofynnol wedi'u trefnu ar ffurf gofynion A i P, a phob rhan yn cyfeirio at agwedd wahanol ar waith (e.e. adeiledd, diogelwch tân, awyru ac ati), ac mae gan bob un ei Dogfen Gymeradwy sy'n egluro sut i fodloni'r Rheoliadau. 

Mae'r dogfennau cymeradwy ar gael i'w llwytho i lawr isod. Mae ein harweiniad ychwanegol ar gael yn yr adran berthnasol A i P. Os yw'r arweiniad yn ymwneud â mwy nag un maes, bydd ar gael ym mhob un. 

A ydych yn Berchennog Tŷ sy'n bwriadu gwneud newidiadau i'ch eiddo, er enghraifft estyniad, addasiad neu ailfodelu? Darllenwch ein canllawiau Perchennog Tŷ i gael gwybod a oes angen cais Rheoliadau Adeiladu.

I gael eglurhad llawn o sut mae'r rheoliadau'n gweithio, cliciwch yma.

Part A: Structure Part B: Fire safety Part C: Resistance to contaminants & moisture
Part A Building Regulations  Approved Document - Wales  Part B Building Regulations - Approved Document - Wales Part C - Building Regulations - Approved Document - Wales
Part D: Toxic substances Part E: Resistance to
the passage of sound
Part F: Ventilation
Part D - Building Regulations - Approved Document - Wales Part E - Building Regulations - Approved Document - Wales Part F - Building Regulations - Approved Document - Wales
Part G: Hygiene and
water supply
Part H: Drainage and
waste disposal
Part  J: Heating
appliances
Part G - Building Regulations - Approved Document - Wales Part H -Building Regulations - Approved Document - Wales Part J Building Regulations - Approved Document - Wales
Part K: Protection from falling Part L: Conservation of
fuel and power
Part M: Access to and use of buildings
Part K building regulations approved documents - Welsh Part L1A - Building Regulations - Approved Document - Wales Part M - Building Regulations - Approved Document - Wales
Part N: Glazing Part P: Electrical safety - Dwellings Part R: Physical infrastructure for
high-speed electronic
communications networks
Part N - Building Regulations - Approved Document - Wales Part P - Building Regulations - Approved Document - Wales Part R Building Regulations Approved Document - Wales
Regulation 7: Materials
and workmanship
   
Approved Document 7 Wales